SEDDK, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun işleyişinde değişiklik yaptı

SEDDK’nın “Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkan: Danışma Kurulu Başkanını, Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu, Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ifade edecek.

Danışma Kurulu da Kurum Başkanı’nın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurum ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer üyeden oluşacak. Düzenleme öncesinde genel müdürler “temsilci” olarak görevlendiriliyordu.

Danışma Kurulu’nun görevi, “Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek ve bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmakla görevlidir.” şeklinde tanımlandı. Danışma Kurulu, düzenleme öncesinde tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmekle de görevlendirilmişti.

Danışma kurulunun toplantı tarihleri üç ayda bir yerine Başkanın daveti üzerine en az yılda iki kere” şeklinde değiştirilirken, toplantı tarihinin yeri ve saatinin en az bir ay önceden duyurulması kararlaştırıldı.

Danışma Kurulu’nun yönetmelik hükümlerinin yürütmesi SEDDK Başkanına, sekreterya hizmetleri ise SEDDK’ya devredildi.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir